ANNOUNCEMENTS
1. Today is the second Sunday of Easter, that is, Divine Mercy Sunday. We remain in the joy of Christ’s resurrection. This event is a special sign that God has had mercy on sinful people and has shown his mercy to the whole world. Today at 3 p.m. in our Church the exposition of the Blessed Sacrament and the devotion to the divine mercy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2. The Feast of Divine Mercy and Our Lady of Martyrs at the Church of Our Lady of the Rosary of Fatima continues. To whom time will allow, we invite you to participate in the cultural and folklore program. More information in the bulletin.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. We thank the Secular Franciscan Order for purchasing new tablecloths for our church for Lent. God bless you!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4. Next Sunday is a Bible Sunday, the beginning of Bible Week. And a special celebration in our parish: eleven children from Polish CCD will receive Christ for the first time in Holy Communion. Let us keep these children and their families in our prayers.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5. We want to encourage you to purchase ShopRite Cards. They can be purchased in the vestibule of the church. We support our parish in this way.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6.. (TO BE READ ONLY on 9AM mass) Children of English CCD Please go to the Auditorium after mass to pick up your Homework.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7. We want to wish all our parishioners and families a blessed Mercy Sunday.

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY – 24 kwietnia 2022
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie jest szczególnym znakiem tego, że Bóg zlitował się nad grzesznymi ludźmi i całemu światu okazał swoje miłosierdzie. Dzisiaj o godz. 15.00 w naszej świątyni wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do miłosierdzia Bożego.

2. Trwa Święto Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Męczenników przy Kościele Matki Bożej Różańcowej z Fatimy. Komu czas pozwoli zapraszamy do udziału w programie kulturalnym i folklorystycznym. Więcej informacji w biuletynie.

3. W środę, 27 kwietnia, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 6:00 PM. Niech wstawiennictwo Matki Zbawiciela wyprasza nam Bożą pomoc w codziennych trudnościach.

4. Franciszkańskiemu Zakonowi Świeckich dziękujemy za zakup nowych obrusów do naszego kościoła na Wielki Post. Bóg zapłać!

5. Za tydzień przypada pierwsza niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych. Będzie to także kolejna Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. I szczególna uroczystość w naszej parafii: jedenaścioro dzieci z polskiej katechezy przyjmie Chrystusa po raz pierwszy w Komunii Św. A dzień wcześniej spowiedź rodziców i dzieci pierwszokomunijnych. Polecajmy w modlitwach te dzieci oraz ich rodziny.

AVISOS
SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA – 24 de abril de 2022
DIVINA MISERICORDIA

Hoy es el segundo domingo de Pascua, es decir, domingo de la Divina Misericordia. Permanecemos en el gozo de la resurrección de Cristo. Este evento es una señal especial de que Dios ha tenido misericordia de las personas pecadoras y ha mostrado su misericordia al mundo entero. Hoy a las 3 p.m. en nuestra Iglesia la exposición del Santísimo Sacramento y la devoción a la misericordia divina.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La Fiesta de la Divina Misericordia y Nuestra Señora de los Mártires en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima continúa. A quien el tiempo lo permita, lo invitamos a participar en el programa cultural y folclórico. Más información en el boletín.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Agradecemos a la Orden Franciscana Seglar por comprar nuevos manteles para nuestra iglesia para la Cuaresma. ¡Que dios te bendiga!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El próximo domingo es un domingo bíblico, el comienzo de la Semana Bíblica. Y una celebración especial en nuestra parroquia: once niños de la CCD polaca recibirán a Cristo por primera vez en la Sagrada Comunión. Mantengamos a estos niños y a sus familias en nuestras oraciones.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Queremos animarte a comprar ShopRite Cards. Se pueden comprar en el vestíbulo de la iglesia. Apoyamos a nuestra parroquia de esta manera.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Desde de Mayo las Novenas de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro vamos a celebrar cada miércoles.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Les recordamos a Uds. Que las misas en español durante la semana son a las 7:30 pm y las confesiones media hora antes a las 7pm